Stöd vid demenssjukdom

Smedjebackens kommun har en anställd tjänsteman som jobbar särskilt med demensvårdsfrågor.

Demensvårdsutvecklaren jobbar bl.a. med att:

 • Ge vägledning och förmedla kontakter angående olika
  stödinsatser i samhället
 • Ge råd och stöd kring bemötande och förhållningssätt,
  Informera om demenssjukdomar och hur det kan
  påverka det dagliga livet, för den drabbade och/eller
  anhörig
 • Handledning, både individuellt och i grupp. Skapa relation
  med personer som är drabbade av en demenssjukdom
  och deras anhöriga genom hembesök, möten och telefonsamtal
 • Anhörigträffar

Varje år insjuknar 20 000–25 000 personer i någon form av demenssjukdom i Sverige. Demens finns i alla folkgrupper och i dag har mellan 130 000 till 160 000 personer någon form av demens, varav Alzheimers sjukdom står för cirka 70 procent. Intensiv forskning pågår över hela världen för att hitta ett botemedel mot alzheimer.

Sverige är ett av de ledande forskningsländerna. Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas av hjärnskador. Dessa kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planerna och genomföra vardagliga sysslor. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan tillhöra sjukdomsbilden. Sammantaget kan symptomen leda till att personen har svårt att klara sin tillvaro utan stöd.

Kontakt

Lena Eriksson

Anhörigsamordnare/Verksamhets- och demensvårdsutvecklare

0240-66 03 68

Sidan senast uppdaterad: