Försäkringar

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Vid olycksfall kontaktar vårdnadshavare försäkringsbolaget Protector försäkring enligt information nedan.

Försäkringsnummer: 2700574-3.2
Avtalsid: 2024-01-01 - 2024-12-31
Försäkringstagare: Smedjebackens Kommun

Skadehantering
Skadeanmälning sker via Protectors hemsida:
www.protectorforsakring.se
Tryck Anmäl skada och välj sedan vilken typ av skada du vill anmäla

För frågor, vänligen kontakta Protector Försäkring
E-mail: skador@protectorforsakring.se
Tel: +46 (0)8-410 637 00

Åtgärder vid skada
- Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
- Spara alla kvitton
- Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget
i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Försäkringsbeskedet i sin helhet kan ni läsa nedan.

Sidan senast uppdaterad: