Larmstatistik

Händelser/Larm 2021

Antal

Automatlarm

58

Brand i byggnad (inkl. röklukt)

16

Soteld

3

Brand ute (inkl. containerbrand)

9

Bilbrand

10

Drunkningstillbud

2

Trafikolycka fordon (inkl. båt, järnväg)

34

Olycka/utsläpp farligt ämne

7

Befälslarm

1

Bärhjälp

11

IVPA

27

Övriga larm

14Summa larm:

192


Händelser/Larm 2020

Antal

Automatlarm

53

Brand i byggnad

13

Soteld

2

Brand ute (Inkl container)

32

Bilbrand

4

Drunkningstillbud

2

Trafikolycka-motorfordon (inkl.båt)

21

Olycka farligt ämne

9

Befälslarm


Bärhjälp

9

IVPA

27

Övriga

18Summa:

190


Sidan senast uppdaterad: