Larmstatistik

Händelser/Larm 2021

Antal

Automatlarm

44

Brand i byggnad (inkl. röklukt)

15

Soteld

2

Brand ute (inkl. containerbrand)

8

Bilbrand

6

Drunkningstillbud

2

Trafikolycka fordon (inkl. båt, järnväg)

29

Olycka/utsläpp farligt ämne

4

Befälslarm

1

Bärhjälp

9

IVPA

23

Övriga larm

10Summa larm:

153


Händelser/Larm 2020

Antal

Automatlarm

53

Brand i byggnad

13

Soteld

2

Brand ute (Inkl container)

32

Bilbrand

4

Drunkningstillbud

2

Trafikolycka-motorfordon (inkl.båt)

21

Olycka farligt ämne

9

Befälslarm


Bärhjälp

9

IVPA

27

Övriga

18Summa:

190


Sidan senast uppdaterad: