Larmstatistik

Händelser/Larm 2021

Antal

Automatlarm

2

Brand i byggnad (inkl. röklukt)

2

Soteld


Brand ute (inkl. containerbrand)


Bilbrand


Drunkningstillbud


Trafikolycka fordon (inkl. båt)

3

Olycka/utsläpp farligt ämne


Befälslarm


Bärhjälp

3

IVPA

1

Övriga larm
Summa larm:

11


Händelser/Larm 2020

Antal

Automatlarm

53

Brand i byggnad

13

Soteld

2

Brand ute (Inkl container)

32

Bilbrand

4

Drunkningstillbud

2

Trafikolycka-motorfordon (inkl.båt)

21

Olycka farligt ämne

9

Befälslarm


Bärhjälp

9

IVPA

27

Övriga

18Summa:

190


Sidan senast uppdaterad: