SFI, svenska för invandrare

SFI finns i fyra nivåer, från A till D. Alla elever bedöms och placeras sedan på rätt nivå.

I slutet av varje kurs gör man ett nationellt prov. Provet gör man när lärarna bedömer att eleven klarar kunskapskraven för kursen. Betyg sätts efter varje avslutad kurs.

För att ha behörighet till SFI ska du vara 16 år eller äldre, folkbokförd i Smedjebacken och saknar grundläggande kunskaper i svenska.

För att ansöka om plats inom SFI pratar du med din handläggare på arbetsförmedlingen som ger dig vidare information om hur ansökan går till och vart du ska vända dig.

Sidan senast uppdaterad: