Lämna synpunkter om Herosprojektet

I den Herosplan som just nu upprättas är följande områden prioriterade. Längst ner på sidan kan ni skicka in era tankar om projektet.

  • Förbättra trafiksituation och parkering
  • Underhålla och utveckla befintliga anläggningar
  • Främja spontanidrott i alla åldrar
  • Trygghetshöjande åtgärder
  • Skapa en tydligare identitet/plats
Förstora bilden
Sidan senast uppdaterad: