Stegelbacken

Status: Uppstart

Miljö- och byggavdelningen har fått i uppdrag att identifiera och föreslå lämpliga områden för framtida bostadsutveckling.

Kommunstyrelsen har beslutat om att Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta en detaljplan för att möjliggöra ett bredare användningsområde.

Pågående: Uppstart

Sidan senast uppdaterad: