Kulturnämnden

Publicerad den

Kulturutskottet 2023-08-29

Sammanträdesdatum: 29 augusti 2023

Paragrafer: 14-15

Förvaringsplats av protokollet: Miljö- och byggkontoret

Datum för uppsättande: 29 augusti 2023

Datum för nedtagande: 20 september 2023

Sidan senast uppdaterad: