Kommun och politik

Publicerad den

Fokusdag kring social hållbarhet genomförd

Måndag 25 mars samlades styrgruppen för social hållbarhet i kommunen för sin årliga fokusdag som i år handlade om arbetsmarknad och integration. Styrgruppen består av politiker, tjänstemän samt samverkanspartners såsom VBU och Arbetsförmedlingen.

Förstora bilden

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Rönning inledde med ett välkomsttal följt av inspel av inspiration från projekten ”Öka innanförskapet” och second chance school samt information om sociala företag från Samarkand och en rapport om vad arbetsförmedlingen gör nu och vad de ser i framtiden.

Därefter ordnades en workshop för att diskutera framtida strategier för ett arbetsmarknadsprogram i Smedjebackens kommun med syftet inkludera och få fler till egen försörjning.

Dagen avslutades med panelsamtal där kommunens nämndsordförande sammanfattade dagens diskussioner i ledning av Fredrik Rönning. Det var tydligt att innehållet skapade engagemang hos alla deltagare och resulterade i många tankeväckande inspel som tas med i framtida arbete.

Sidan senast uppdaterad: