Boende och miljö

Publicerad den

Nytt bostadsområde planeras i Söderbärke

På området Flickänget strax söder om Söderbärke planerar en privat entreprenör för att anlägga ett helt nytt bostadsområde. Under Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 14/2 fattade man beslut ett positivt planbesked för projektet.

Tommy Andersson med en konceptbild från det tilltänkta Flickänget

Området som är beläget mellan Söderbärke och Västerby hytta är tänkt att omfatta 21 bostäder, 14 av dessa i form av bostadsrätter, och 8 tomter avsedda för villabebyggelse.

Entreprenören Tommy Andersson ligger bakom projektet.

- Jag var med och uppförde ett liknande område i Leksand för 10 år sen. Det blev väldigt lyckat. Jag tror mycket på blandningen av villor och bostadsrätter. Det blir en bra mix, berättar Tommy.

Bostadsrätterna är tänkta att uppföras som parhus i två olika storlekar, 97 respektive 110 kvm med tomter om 800–1000 kvm.

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Lena Ludvigsson Olafsen ser positivt på utvecklingen.

- Det är stor efterfrågan på bostäder i vår region och Söderbärke med omnejd är otroligt attraktivt. Vi är väldigt positiva till detta, förklarar Lena.

Nu inleds arbetet för kommunen med att ta fram ett nytt planförslag.

Sidan senast uppdaterad: