Barn och utbildning

Publicerad den

Avgiftskontroll
av familjers barnomsorgsavgifter

Smedjebackens kommun genomför varje år en avgiftskontroll för att se till att de familjer som har sitt barn på förskola eller fritidshem i kommunen betalar rätt avgift. Anledningen till att vi gör det är för att skapa en rättvisa och trygghet för alla familjer, så att man betalar rätt avgift enligt taxan.

Vid kontrollen jämförs den inkomst ni angett till kommunen med hushållets taxerade inkomst från Skatteverket.
Under 2024 kontrolleras de barnomsorgsavgifter som betalades 2022.

Sidan senast uppdaterad: