Barn och utbildning

Publicerad den

Strömlös skoldag på Kyrkskolan under övning

Skulle det gå att bedriva undervisning om skolan var strömlös? Det fick Kyrkskolan i Söderbärke testa när skolan under en heldag i övningssyfte var helt utan ström.

Förstora bilden

Elever och personal fick sköta skolarbetet medelst penna och papper under den strömlösa dagen.

Övningen var en del av Krisberedskapsveckan (25/9–1/10), ett initiativ från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som syftar till att stärka samhällets motståndskraft inför kriser.

Temat för årets upplaga var ”Öva!”, något som väckte tanken om att göra någon typ av övning runt strömlöshet hos kommunens beredskapssamordnare Magnus Petersson:

- Vi pratade om hur vi skulle kunna genomföra en mer isolerad övning inom en verksamhet, utan att det skulle innebära en sårbarhet. VI kom fram till att Kyrkskolan skulle vara en lämplig verksamhet för detta, berättar Magnus.

En central del av skolverksamheten är matserveringen, inte minst ur ett elförsörjningsperspektiv. Därför var kostenheten viktiga i förberedelserna:

- Jag har funderat länge på att vi borde göra denna typ av övning inom kostenheten. När detta dök upp så jag det var ett utmärkt tillfälle att hänga på, berättar kostchef Anna Hane Karlsson.

Övningsdags

Onsdag 27 september var det övningsdags. När de helt ovetande eleverna och personalen anlände till skolan möttes de av lappar på entréerna med budskapet:

”Strömlöst idag – Idag så övar vi att vara utan ström. Övningen är en del av Krisberedskapsveckan.”

Fredrik Hedlund, rektor på Kyrkskolan var den enda inom verksamheten som kände till övningen på förhand:

- Både personal och elever fann sig väldigt snabbt i situationen. Alla ställde om sig och fann lösningar. Det var spännande att se, berättar Fredrik.

Personalen fick överge alla planer på att använda skärmar för att presentera saker, och eleverna i sin tur fick hålla sig till penna och papper.

- Undervisningen flöt på bra. Den mest påtagliga negativa effekten som vi upplevde var att luften snabbt blev sämre när ventilationen var av. Som tur är så är det ju en mild höst så det gick bra att öppna fönstren. Men tänk om elen gått ner på riktigt i januari vid -23, hur hade det fungerat? Dessa typer av tankar fick man och det är i sig en bra vinning med övningen fortsätter Fredrik.

Förstora bilden

Lunchen kom att bestå av drickbar soppa och smörgås. Eleverna fann sig snabbt.

Kostenheten fick desto mer att tänka på. När det stod klart att köket var utan el fick man snabbt ställa om för att kunna servera de varor man hade som inte krävde tillagning. Menyn för dagen kom att bestå av blåbärssoppa och smörgås.

- Personalen var handlingskraftiga och löste detta på ett utmärkt sätt. Övningen gav dessutom oss mycket tankar om hur vi ska se på vad vi ska ha hemma framöver, berättar Anna Hane Karlsson.

Magnus Petersson summerar dagen:

- Vi är nöjda med utfallet och de lärdomar verksamheten kunde dra. Alla iblandade har agerat föredömligt. Ett kul och lyckat experiment, avslutar Magnus.

Sidan senast uppdaterad: