Boende och miljö

Publicerad den

Bidrag för energieffektivisering

Nu kan du som äger helt eller delvis en villa, radhus, kedjehus (småhus) och bor stadigvarande i bostaden samt att uppvärmningen är på el eller gas, kan nu söka bidrag för energieffektiviseringar i bostaden. Från och med 3 juli går det att skicka in en ansökan via Boverkets e-tjänst.

Värmepump Foto: MOstphotos

Man kan bland annat få bidrag för konvertering till vattenburet värmesystem, värmepump, biobränslepumpar, koppla in sig fjärrvärmecentraler .

Bidrag kan lämnas för högst 50 procent av materialkostnaderna för åtgärderna, dock högst 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder.

Bidrag ges inte om det utbetalade bidraget understiger 10 000 kronor. Det innebär att för att få stöd måste sökanden har utfört åtgärder för minst 20 000 kronor.

Du kan också söka bidrag i efterhand om materialet är inköpt tidigast 8 november 2022 eller om materialet tillhandahålls av utföraren och beställningen är genomförd gäller samma datum.

För mer information kan du läsa på Boverkets webbplats:
Bidrag för energieffektivisering i småhus - Boverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Jacob Holgersson

Energirådgivare

0240-861 50

Sidan senast uppdaterad: