Omsorg och stöd

Publicerad den

Trygghetslarmen fungerar igen

Uppdaterad information: Driftstörningen är nu avhjälpt och alla drabbade trygghetslarmen fungerar som de ska igen. Careium anser att ärendet är avslutat.

Sidan senast uppdaterad: