Kommun och politik

Publicerad den

Glada nyheter till utökat stöd för samhällsservice genom mobila bok- och meddborgarbilen

För andra året har biblioteket blivit beviljade pengar för det fortsatta arbetet med bok- och medborgarbilen. Kulturrådet och Stärkta bibliotek har beviljat 350 000 kr för en fortsatt satsning på utökade biblioteksservice och medborgarservice.

Genom att utöka biblioteksservicen med en mobil verksamhet tillsammans med medborgarservice kommer vi med genomförda insatser även att nå de som valt att bo på landsbygden. Ett mobilt bibliotek- och medborgarkontor ser vi som en viktig länk mellan bibliotek och medborgarservice och en utbyggd kommunal service. På det här viset kan vi möta folket där de befinner sig.

-         Vi är sprudlande glada att vi kan fortsätta vårt påbörjade arbete. En mobil service kan betyda oerhört mycket – genom att finnas på oväntade platser, med olika utbud, får alla i kommunen tillgång till samma service, säger Marie Larsdotter, bibliotekschef och Ea Anestedt, chef medborgarservice.

Kontakt

Marie Larsdotter

Bibliotekschef

0240-66 02 00

Sidan senast uppdaterad: