Uppleva och göra

Publicerad den

Storsatsning på Malingsbo-Klotenområdet

Malingsbo Kloten är ett av Sveriges största naturvårdsområden och erbjuder besökarna fantastiska vandringsleder, campingplatser och fiske- och kanotvatten. Nu kraftsamlar berörda aktörer för att göra området bättre och mer lättillgängligt.

Roger Sjöberg - näringslivschef i Smedjebacken kommun, Fredrik Rönning - kommunalråd i Smedjebacken kommun, Lena Kansbod - landsbygdsutvecklare i Ludvika kommun, Siw Östlund - fritidschef i Smedjebacken kommun, Emelie Lindqvist - miljö och naturvårdsspecialist hos Sveaskog samt Stefan Toterud - naturvårdsansvarig i Region Svealand, Sveaskog

Malingsbo-Klotenområdet fick status som naturvårdsområde på 70-talet och blev med sitt centrala läge i landet ett populärt rekreationsområde för fiske, vandring och paddling.

Området ligger till 80% i Smedjebackens kommun med går även in i delar av Västmanlands och Örebro län. Totalt bedöms ca 100 000 besökare komma till Malingsbo-Kloten varje år.

För tre år sedan inrättade Smedjebackens kommun ett besöksnäringsråd fokuserat på området där man tillsammans med Ludvika kommun, Visit Dalarna och intressenter från förenings- och näringslivet samverkar kring utvecklingen av området.

- Det här är en jätteviktig del av vår kommun. Det finns enorma resurser i form av friluftsliv att ta vara på, och vi kan tillsammans hjälpa till att öka attraktionskraften ytterligare, säger kommunalråd Fredrik Rönning.

Näringslivschef Roger Sjöberg:

- Besöksnäringsrådet är en jätteviktig mötesplats för alla med intressen i Malingsbo-Kloten. Tillsammans hittar vi beröringspunkter att utgå från för att utveckla området, berättar Roger.

Sveaskog är den största markägaren i området och har även dom stora planer på dess utveckling:

- Vi har samverkat med Länsstyrelsen i 10 år kring inventering av befintliga byggnader och leder. Detta berör allt från vindskydd och eldstäder till övernattningsstugor. Nu har vi en bra kontroll och översikt över vad som finns och kommer satsa på att utveckla området, berättar Stefan Toterud, naturvårdsansvarig i Region Svealand hos Sveaskog.

Satsningen framåt består bland annat i att man kommer rusta upp vandringslederna och öka tillgängligheten.

- Malingsbo-Kloten är ett av våra huvudprioriterade områden i landet. Det är unikt på många sätt och det kommer satsas här framåt, säger Stefan.

Smedjebackens kommuns fritidschef Siw Östlund fyller i:

- Vi har nyligen beviljats 150 000 kr från Tillväxtverket för att utveckla skyltning och markering av Malingsbo-Klotenleden vilket passar bra ihop med det arbetet Sveaskog gör, avslutar Siw

Sidan senast uppdaterad: