Omsorg och stöd

Publicerad den

Angående incidenten med trygghetslarm

23 mars skedde en säkerhetsincident som ledde till att trygghetslarmen för en stund inte fungerade. Nu finns en risk att personuppgifter sannolikt har kommit i fel händer.

Utifrån de preliminära uppgifterna har obehörig aktör sannolikt fått tillgång till personuppgifter, som Careium behandlar för vår räkning och som Omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig för.

Smedjebackens kommun har anmält händelsen till Integritetsskydds myndigheten.

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få veta om det händer något med dina personuppgifter som kan påverka dig negativt. I dagsläget är det ej klarlagt vilka personuppgifter intrånget gäller.

Du som drabbad har rätt att skicka in ett klagomål på händelsen. Anmälan görs till Integritetsskydds myndigheten, via deras hemsida www.IMY.se

Incidenten påverkade 100 000 personer i 150 av landets kommuner.

Sidan senast uppdaterad: