Barn och utbildning

Publicerad den

Dags att ansöka i e-tjänsten
om skolskjuts för ditt barn
inför läsåret 24/25

Du som vårdnadshavare med barn i grundskolan, med undantag för elever i särskolan, ska ansöka om skolskjuts i e-tjänsten på Smedjebackens kommuns hemsida. Ansökan för kommande läsår ska göras mellan 4/3 – 24/3 för att vara säker på att beslut om skolskjuts är klart till läsårets start i augusti 2024.

Skolskjuts garanteras ej från skolstart om inte ansökan kommit in under dessa veckor

ALLA måste ansöka på nytt varje läsår. Busskorten sparas alltid om du vet att du har rätt till skolskjuts även nästa läsår. Befintliga skolkort eller nya skolkort kommer ej att skickas ut eller laddas på om inte en ansökan är gjord.

Familjehemsplacerade elever, personer med tillfälligt personnummer och elever med skyddad ID hänvisas till ansökan på fysisk blankett. All information, länk till e-tjänst samt fysisk blankett finns på Skolskjuttsidan.

Om du har frågor kan du kontakta skolskjutshandläggare via e-post:
skolskjuts@smedjebacken.se

Eller gå direkt till portalen för E-tjänster och lämna in ansökan:

Sidan senast uppdaterad: