Boende och miljö

Publicerad den

Plantera ängsblomster för ökad biologisk mångfald!

Den 22 maj infaller internationella dagen för biologisk mångfald. För att uppmärksamma detta delar vi ut gratis påsar med ängsblomsterfrön till de kommuninvånare som så önskar. Syftet är att stärka den biologiska mångfalden.

Miljö- och vattenplanerare Victoria Afzelius och miljö- och byggnadsnämndens ordförande Lena Ludvigsson-Olafsen med de framtagna fröpåsarna.

Den internationella dagen för biologisk mångfald instiftades av FN 1993 för att uppmärksamma betydelsen av biologisk mångfald för livet på jorden.

Biologisk mångfald innebär variationer av arter, organismer och ekosystem. Många av dessa är beroende av varandra för att kunna överleva och frodas. Om en art, en organism eller ett ekosystem försvinner eller förändras påverkas många fler.

Genom att dela ut påsar med ängsblomsterfrön så är förhoppningen att kommuninvånare ska välja att plantera fröerna på förslagsvis en kvadratmeter av sin gräsmatta, trädgårdsrabatt eller balkong.

- Ängsblomster är väldigt gynnsamma för pollinerande insekter, som tyvärr har minskat drastiskt de senaste åren. Att vända trenden är viktigt för att våra pollinerande insekter ska kunna fortsätta leva i vår natur, säger Victoria Afzelius, miljö- och vattenplanerare och tillika ansvarig för projektet med fröpåsarna.

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Lena Ludvigsson-Olafsen:

- Vi måste göra vad vi kan allesammans för att bidra till att stärka miljön. Detta är en utmärkt sak som alla kan bidra till, säger Lena.

Fröpåsarna finns att hämta på Werner Aspenströmbiblioteket i Smedjebacken, Söderbärke bibliotek, samt i Kommunhuset.

Fröpåsarna innehåller en blandning av:

  • Sommaraster
  • Blåklint
  • Tigeröga
  • Slöjsilja
  • Rävsvans
  • Praktmalva
  • Grekisk lövkoja
  • Atlasblomma

Sidan senast uppdaterad: