Boende och miljö

Publicerad den

Nu blir riksväg 66 mer grön

Nu har arbetet med att etablera snabba laddbilsladdare satt fart. Markarbeten har påbörjats i Gunnarsområdet i Smedjebacken för 3 st laddstationer upp till 350 kw. Det ingår i det gemensamma projektet för ”Gröna vägen”, rv 66 från Smedjebacken upp till Malung-Sälen med totalt 9 laddstationer efter riksvägen.

Sedan ett par veckor tillbaka har Smedjebacken Energi påbörjat markarbeten och förberedelserna för framdragning av elkabel för att stärka upp elnätet inför installation av 3 st snabbladdare som ska serva tung transporttrafik samt persontrafik med el. Laddeffekten blir upp till 3x350 kw eller 6x175 kw. Arbetet med kabelarbetat beräknas vara avslutad inom några veckor.

Placeringen av laddstationerna kommer att bli mellan Restaurang Smeden och Smedjebackens Energis kontor i Gunnarsområdet på den befintliga asfaltsytan/parkering.

Förberedelser på asfaltsytan för laddstationerna kommer at ske under sommaren. En ny transformatorstation kommer också att byggas intill Smedjebacken Energis kontor. Laddstationerna beräknas levereras och driftsättas under hösten 2023.

Till området kommer även en skylt med en karta som visar i en illustration över rv66 ”Gröna vägen”.

Beviljat ekonomiskt stöd från Energimyndigheten

Som de enda kommuner har Energimyndigheten har beviljat Malung-Sälens, Vansbros och Smedjebackens kommuner ekonomiskt stöd för att sätta upp laddstationer på sina respektive huvudorter som ligger längs rv 66.

Både yrkes- och persontrafik

Projektet möjliggör laddning för tung transporttrafik, men även personbilar har möjlighet att nyttja laddarna, så det här ökar servicen och påskyndar energiomställningen för både yrkestrafik och persontrafik.

TypeError: Cannot call method "getNode" of null

Sidan senast uppdaterad: