Boende och miljö

Publicerad den

Fokusdag om bostadsförsörjning

Hur ser bostadsmarknaden ut idag i Smedjebackens kommun och hur kan den komma att se ut framöver ur ett socialt hållbarhetsperspektiv? Det var frågor som var i fokus när styrgruppen för social hållbarhet i Smedjebackens kommun arrangerade en dag om bostadsförsörjning.

Susanne Hedman Jensen, Jan-Erik Bergman, Rebecka Ågren, Samir Hazrat

Susanne Hedman Jensen, Jan-Erik Bergman, Rebecka Ågren, Samir Hazrat

Ett 20-tal personer från kommunen och Bärkehus samlades för att samtala om utmaningar och möjligheter. Hur kan vi samverka och bygga en kommun för alla?

Jan-Erik Bergman, bostadsocialsamordnare, Samir Hazrat, planarkitekt, Rebecka Ågren, praktikant Individ- och familjeomsorg, och Susanne Hedman Jensen, kommunchef samtalar här om vikten av ett förebyggande arbete och fortsätta hitta gemensamma vägar framåt.

Sidan senast uppdaterad: