Herosprojektet

Ett omfattande arbete pågår med att se över och utveckla miljön på Herosfältet. Här kan ni följa arbetet.

Herosfältet

Vad är Heros?

Herosfältet med idrottsanläggningar ligger naturskönt vid sjön Norra Barken. Här finns något för alla och är utgångspunkt för många aktiviteter.

Herosfältet: Här finns utegym, konstfrusen bandyplan, fotbollsplan, boule, frisbeegolf, vandringsleder/promenadslingor och friidrott.

Barken Arena: Fotbollshall med konstgräsplan. Hallen nyttjas till fotboll, boule, mässor, bågskytte m.fl. aktiviteter. I Barken Arena finns även ett gym.

Smedjehallen: Idrottshall med två fullstora skepp. Hallen nyttjas till tennis, badminton, handboll, friidrott m.fl. aktiviteter.

Ovakohallen: Ishall.

Prästabadet: Handikappanpassad badplats i sjön Norra Barken, beachhandbollsplan, beachvolleybollplaner och på udden finns en hundbadplats.

Vad innebär utvecklingsprojektet?

Samhällsbyggnadsutskottet gav vid sitt sammanträde 2018-05-22 i uppdrag till miljö- och byggnadsnämnden att i samarbete med utvecklingsenheten och tekniska avdelningen sammanställa en plan för utvecklingen av Herosområdet.

Det finns idag ett antal identifierade behov och förbättringsprojekt samt önskemål från verksamheter i Herosområdet. För att samordna eventuella investeringar och åtgärder där olika intressenter har liknande behov behöver det göras en plan för området.

Möten mellan kommun, utvecklings- och fritidsenheten samt föreningslivet behöver genomföras, där identifierade behov och önskemål kan vävas in i en gemensam plan. De förbättringsprojekt som är kända idag innefattar GC-vägar, parkeringar och förråd, vilket enligt samhällsbyggnadsutskottet gör det lämpligt att en stadsarkitekt håller i och samordnar arbetet med framtagande av en utvecklingsplan för Herosområdet.

--------------------- 2021 --------------------

Forsatt arbete med utvecklingsplanen

Arbetsgruppen träffas regelbundet för att planera och staka ut vägen framåt.

En tidig konceptbild på eventuell placering och utformning av padelhall.

------------------------- 2020 ----------------------

Padelhall planeras

Företaget VB Padel visar intresse om att bygga en Padelhall i egen regi på Hersofältet. Ett arrendeavtals skrivs med kommunen för uppförande av en padelhall. Placering undersöks av arbetsgruppen.

Ny samhällsbyggnadschef

I september 2020 tillträder Stefan Bosbasch som ny samhällsbyggnadschef i Smedjebackens kommun. Stefan leder fortsättningsvis utvecklingsarbtete kirng Herosfältet,

Anläggningsansvarig på Herosfältet anställs

1/6 2020 tillträder Andreas Östby som ny anläggningschef på Heros. DEt är en nyinstiftad roll som går hand i hand med utvecklingsprojektet. Andreas blir spindeln i nätet kring Heros, personalen och föreningarna verksamma på området.

Ytterligare dialogträff hålls

Januari 2020 genomfördes ytterligare en dialogträff med fokus på Herosfätets utveckling. DEt var en bred inbjudan med stor uppslutning.

--------------------- 2019 -------------------------

Ungdomsdialog kring Herosfältet

Ungdomsstrateg Matilda Kilström genomför en ungdomsdialog på Bergskolan där högatsideelervrnas synpunkter kring Herosfältet samlas in. Vad saknas? Vad kan utvecklas? Känner man sig trygg på Herosfältet, och om inte, varför. Synpunkterna framförs till arbetsgruppen.

Ordförandeträff med föreningarna

I januari 2019 genomfördes en ordöfrandeträff där de aktiva föreningarna kring Herosfältets ordöfrande träffade firitdschef för att diskutera och ge sin syn på pområdets framtid och nuläge.

Medborgardialog genomförs kring projektet

I januari 2019 genofmörde represnetntanter från arbetsgruppen bjuder in föreningar och allmänhet till en första medborgardialog kring projektet som hålls i Folkets hus i Smedjebacken.

---------------------- 2018 ---------------------------

Arbetet inleds

6 september startar arbetsgruppen första mötet hålls för den nybildade arbetsgruppen Herosfältet. Medveraknde: Samhällsbyggnadschef, fritidschef, närinsglivschef, tekniskchef fastighetschef, fysisk planerare, park & skogschef.

Beslut om utvecklingplan för Herosområdet fattas

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade vid sitt sammanträde 2018 05 22 att lämna uppdrag till miljö och byggnadsnämnden att i samarbete med utvecklingsenheten och tekniska avdelningen sammanställa en plan för utvecklingen av Herosområdet.

Kontakt

Stefan Bosbach

Samhällsbyggnadschef

0240-66 01 51

Sidan senast uppdaterad: