Vad är LIS?

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) är en plan som pekar ut områden där det kan vara lättare att få strandskyddsdispens vid ansökan gällande byggnation av hus eller anläggningar som gynnar utveckling av landsbygden. Planens mål är att utveckla landsbygden genom att ge möjlighet till attraktiva strandnära boenden och verksamheter. Samtidigt ska allmänheten ha fortsatt tillgång till stränderna, och djur- och växtliv ska skyddas.

LIS-områden

Totalt anges 62 LIS-områden i planen, de flesta områdena är lämpliga för bostadsbebyggelse, men några är endast lämpliga för verksamheter, t.ex. inom turistnäringen. Planen är ett tillägg till den gällande översiktsplanen och antogs av Kommunfullmäktige 2011-02-21 (Laga kraft 2011-03-18).

Strandskyddslagen från 2009 innebär att kommunen kan peka ut särskilda områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS-områden. Dessa områden ska pekas ut i översiktsplanen och innebär ökad möjlighet att ge strandskyddsdispens för att bygga hus eller anläggningar som gynnar utveckling av landsbygden.

LIS i mobilen!

Om du vill besöka något eller några LIS-områden kan du använda dig av appen ArcGIS Online. Med hjälp av appen kan du se på LISkartan vart du befinner dig någonstans i LIS-områden, om du är i eller utanför området osv. Appen finns för Windows Phone, Android och iOS och laddas ned gratis på respektive appbutik.