Gratis hundpåsar

I Smedjebackens centrum finns ett antal stationer utplacerade som tillhandahåller gratis avfallspåsar för hundbajs. Dessa påsar levereras av företaget Tikspac och är reklamfinansierade. Påsarna ska sedan slängas i närbelägen hundlatrin, oftast finns en sådan på samma ställe som påsarna.

Därutöver finns ett större antal latriner som inte tillhandahåller påsar.

Drift och underhåll

Tekniska kontoret ansvarar för drift och underhåll av kommunens parker, lek- och badplatser samt hundlatriner.

Kontakt:
Tfn: 0240 - 66 05 03
tekniska.kontoret@smedjebacken.se