Cykelkartan

Denna karta visar vilka cykelvägar som finns i centrala Smedjebacken. De röda heldragna linjerna är rena GC-vägar och de streckade linjerna är områden där även annan trafik förekommer, såsom gående eller motortrafik. Dessa områden är i allmänhet anslutningar mellan GC-vägarna. Dock handlar det inte om några hårt trafikerade vägar.

Teckenförklaring

teckenförklaring