Befolkningsfördelning

Karta som visar nyckelkodsområden i Smedjebackens kommun. Ett nyckelkodsområde (NYKO) är ett geografiskt indelat statistikområde till vilket man kopplar olika typer av statistik, t.ex. befolkning.

Kartan

I den här kartan visas klassificerad befolkningsinformation med information antal människor per område. Mörkare färg för fler personer. Det går bra att zooma och flytta sig runt i kartan. Om du klickar på ett område visas exakt antal personer samt ett cirkeldiagram med fördelningen män/kvinnor i just det området.