Provtagning

För att säkerställa rent och tryggt badvatten tas bakterieprov på alla 12 bad, minst en gång under sommarsäsongen. De största badplatserna, dvs Risingsbo, Prästa, Hagge, Hagudden och Gladtjärn testas tre gånger per sommar med början i juni och avslut i augusti.

Resultaten av provtagningarna publiceras på Folkhälsomyndighetens sajt "Badplatsen". badplatsen.folkhalsomyndigheten.se Vattenkvaliteten på samtliga bad är i regel mycket bra.

Hundbad?

Även hundar får bada på kommunens badplatser, men inte i direkt närhet till andra badplatsbesökare. Ta hänsyn till att vissa är hundrädda och bada ej hundar vid tillfällen då många människor vistas på stranden och i vattnet. Alla hundar som vistas på kommunens badplatser måste hållas kopplade.

Nedskräpning/Felanmälan

Badplatserna drivs och sköts av olika föreningar men helhetsansvaret vilar på kommunen. Om något är trasigt eller vid nedskräpning av badplatsen, kontakta gärna Göran Pålsson, driftledare på Tekniska kontoret. Telefon: 0240 - 66 05 09.