Återvinningsstationer

De gröna ikonerna på kartan är återvinningsstationer.
På återvinningsstationerna kan man lämna förpackningar av papper, plast, glas och metall för återvinning. Tidningar, reklam och annat pappersmaterial tas också emot.
Alla andra typer av avfall skall lämnas till en återvinningscentral

Städning och tömning

Det är FTI (Förpacknings och Tidnings-Insamlingen) som sköter återvinningscentralerna.
Om du ser en återvinningsstation som behöver städas eller där behållare behöver tömmas är vi tacksamma om du ringer in till dem på telefonnummer 0200-88 03 11.
Du kan även rapportera dina synpunkter om återvinningsstationer på deras webplats FTI.

Återvinningscentraler

De svarta ikonerna på kartan är återvinningscentraler. Det finns två stycken sådana i kommunen, en i Smedjebacekn och en i Söderbärke.
Återvinningscentralerna drivs av SEAB och har begränsade öppettider som varierar över året.
På en återvinningscentral kan alla typer av avfall lämnas. För en fullständig förteckning av vad som tas emot, se SEABs hemsida.