Smedjebackens kommun, till startsida

Utlysning av vistelsestipendium för unga konstnärer och konststuderande

Johan Ahlbäckstiftelsen i Smedjebacken erbjuder ett stipendium på 7 500 kr som innefattar en veckas vistelse i Smedjebacken under perioden vecka 26-30 sommaren 2020. Vänder sig till ung konstnär och konststuderande för att skildra arbetarkultur  

Målgrupp

Konststuderande eller yngre konstnärer födda 1985 eller senare och verksamma i Sverige.

Syfte

Att inspirera till konstnärliga skildringar av arbetslivet.

Innehåll

Du förväntas göra studiebesök på olika arbetsplatser för att dokumentera arbetsplatsen och arbetsmiljön. Du får tillgång till Johan Ahlbäcks ateljé och Konsthallen MEKEN för ditt skapande. Konstnärlig handledning erbjuds av tidigare Ahlbäckspristagare. Utöver stipendiesumman på 7 500 kr ingår resa till och från Smedjebacken, boende på Ovako:s kursgård. I övrigt självhushåll.

Redovisning

I under Ahlbäckdagarna 2–3 oktober 2020 som äger rum på Werner Aspenströmbiblioteket och Konsthallen MEKEN förväntas du visa något/några av dina arbeten och genomföra ett kort föredrag om dina intryck från vistelsen i Smedjebacken under rubriken "Unga konstnärer ger sin syn på arbetarkonst". För medverkan på Ahlbäckdagarna utgår arvode och reseersättning enligt överenskommelse.

Ansökan

Din ansökan ska beskriva vem du är, varför du söker stipendiet och vad du vill göra under vistelsen. Ingen speciell blankett krävs men ansökan får omfatta max två handlingar med tydligt namngivna PDF-dokument, som t.ex. "Vistelseansökan - ditt namn" och "Portfolio - ditt namn".

Skicka ansökan senast 15 februari 2020 till: johan.ahlback@smedjebacken.se

Besked om tilldelning av stipendiet sker under mars 2020.

Upplysningar

För ytterligare upplysningar kontakta Henrik Fredberg, konstnärlig ledare/intendent på Konsthallen MEKEN 0240–66 88 85 eller kulturchef Anne Seppänen 0240–66 02 83.

Ytterligare information om Johan Ahlbäck och Ahlbäckstiftelsen hittar du här:

Utskrift VistelsestipendiumPDF (pdf, 103.2 kB)

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-17
Webbredaktör: Mona Hyttsten

Mer information

Henrik Fredberg, konstnärlig ledare/intendent på Konsthallen MEKEN
Tfn: 0240–66 88 85 


Anne Seppänen
Kulturchef
Tfn: 0240–66 02 83.