Smedjebackens kommun, till startsida

Kartläggning friluftsliv 2018

Naturen i Smedjebackens kommun erbjuder en mångfald av möjligheter till olika friluftsupplevelser.

Kommunen utgör en natur- och rekreationsresurs för såväl kommuninvånarna själva som för kort- och långväga besökare från mer tätbebyggda områden.

Skogen och de många sjöarna är viktiga för kommunens attraktivitet och ger möjlighet till naturupplevelse i ostörd miljö.

Det är viktigt att ta vara på de resurser och de möjligheter som de ger.

Kartläggning av områden för friluftsliv har genomförts i Smedjebackens kommun under 2017-2018, i samverkan med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Dalarna och utförts av en arbetsgrupp bestående av:

Siw Östlund, Fritidschef 
Ida Dahl, Miljöstrateg 
Erik Blomquist, Park- och skogschef
Åsa Lundin, GIS-samordnare
Johan Harrysson, Fysisk planerare 

Rapport kartläggning FriluftslivPDF (pdf, 578.8 kB)

Sidan senast uppdaterad: 2019-09-23
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Siw Östlund
Fritidschef
Tfn: 0240-66 04 00

Ida Dahl
Miljöstrateg
Tfn: 0240-66 01 76