Smedjebackens kommun, till startsida

Dags att söka föreningsbidrag för 2018

Nu är det dags att söka föreningsbidrag för 2018. Ansökan ska vara inlämnad senast 30 april 2017.

I ansökan ska följande handlingar vara med:

  • Specificerad ansökan på särskild blankett (finns att hitta här)
  • Verksamhetsberättelse för senaste
  • Verksamhetsåret
  • Ekonomisk redogörelse samt resultat och balansräkning för senaste verksamhetsåret
  • Senaste årsmötesprotokoll
  • Revisionsberättelse
  • Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

Ansökan ska lämnas in senast 30 april till:

Smedjebackens kommun
Kansliavd
777 81 Smedjebacken

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-01
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Siw Östlund (börjar 1 mars 2017)
Fritidschef
Tfn: 0240-66 04 00