Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Kommunens kulturpris

Reglemente för Smedjebackens kommuns kulturpris

§ 1
Smedjebackens kommuns kulturpris delas ut som stöd och uppmuntran för förtjänstfulla och befrämjande insatser inom kulturområdet.

§ 2
Kulturnämnden förbehåller sig fri prövningsrätt.
Anonyma förslag godkännes ej.
Kulturnämndens beslut är utan appell.
Kulturnämnden skall kort motivera sitt beslut.
Förslag på pristagare ges från allmänheten.
Tidigare inlämnade förslag aktualiseras tillsammans med de nya förslag som kommer in.

§ 3
Priset delas ut till person som är bosatt eller född inom kommunen eller har annan särskild anknytning till denna.
Priset kan även delas ut till inom kommunen verksam sammanslutning.
Priset kan delas ut till fler än en mottagare, prissumman delas.
Samma mottagare kan tilldelas priset flera gånger.
Priset får reserveras ett år men summan förblir oförändrad.

§ 4
Priset utdelas av kulturnämnden med av kommunen beviljat belopp.

§ 5
Kulturnämnden beslutar var och när priset skall delas ut.

 KULTURPRISTAGARE UNDER 2000-TALET

2000 Birger Carlsson
2001 Hans Mossberg
2002 Rolf Eriksson och Väster Silfbergs vänner
2003 Per Oscarson
2004 Julie Leonardsson
2005 Jan Hägerman
2006 Carl-Erik Janlöv
2007 Helge Persson
2008 Bisse Falk
2009 Monica Borg och Bertil Andersson
2010 Lennart Jansson
2011 Svante Andersson och Jari Antell
2012 Smedjebackens manskör
2013 Söderbärke Kyrkbåtsförening
2014 Kulturföreningen Första fredagen
2015 Smedjebackens blandade kör
2016 Föreningen Söderbärkemöljan
2017 Uno Jansson

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-16
Webbredaktör: Anne Seppänen

Kontakt

Anne Seppänen
Tfn: 0240-660 283
kultur@smedjebacken.se

Välkommen att lämna in förslag till 2018 års kulturpristagare!

 

Nu är det hög tid att lämna in förslag till vem/vilka som ska få äran att mottaga 2018 års kulturpris!

Senast den 30 april vill vi ha Ditt förslag till kulturpristagare. Du kan skicka till e-postadress:
kultur@smedjebacken.se eller
Smedjebackens kommun
Kulturförvaltningen
777 81 Smedjebacken


Kulturnämnden tar beslut om årets pristagare på nämndmötet den 9 maj och priset delas ut under festligheterna på Nationaldagen den 6 juni.

2017 års kulturpris


Kulturpriset delades ut till Uno Jansson.

Prisutdelningen ägde rum på Norrbärke hembygdsgård den 6 juni i samband med firandet av Sveriges nationaldag.

Prisutdelare var kulturnämndens ordförande Helena Andersson och kommunfullmäktiges ordförande Carin Runeson.

Kulturnämndens motivering:

"Uno Jansson är en speciell person, han är född, uppvuxen och varit Smedjebacken trogen under hela sitt långa liv.
Det som gör honom speciell förutom hans positiva sätt till livet och till hans omgivning är allt ideellt arbete han under decennier har lagt ner för Smedjebackens gagn.
Han är medlem i hemgygdsföreningens gruvcirkel där han med övriga medlemmar spridit ljus om de många gruvor, hyttor, dammar, stånggångar, pumphus och allt som rör denna, för Smedjebacken helt avgörande del av historien.
Sedan länge är han också en del av redaktionen för Bärkebygd där han delar med sig om stort och smått rörande Smedjebackens kommun. Med hans digra fotoarkiv ställer han upp på begäran med diabildsvisningar bl.a. vid ålderdomshem, föreningar och andra intresserade."