Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Johan Ahlbäckstiftelsen

I stiftelsen ingår:

Stiftare och representant
Bärkehus AB - Calle Morgården
Dalarnas museum - Ann Olander
Industrifacket Metall
Morgårdshammar AB
Norrbärke Sparbank - Kerstin Ernebrink
Ovako Bar AB - Mats Jansson
Smedjebackens kommun - John Andersson

Ordförande - Carin Runeson
Sekreterare - Helena Karlsson
Kassör - Helena Karlsson

Adjungerade
Kulturnämnden - Vanja Larsson
ABF - Eva Långberg
Konsthallen MEKEN - Aleksandra Jarosz Laszlo/Joachim Hillberg
Kulturchef Anne Seppänen

Morgårdshammar AB och Industrifacket Metall är stiftare, men har för närvarande ingen representant i styrelsen.

Styrelse
Styrelsen består av ovanstående representanter för stiftarna.
Till styrelsen är knuten en referensgrupp av sakkunniga.

Stiftelsens ändamål
Stiftelsen har till ändamål att:
- värna om Johan Ahlbäcks minne, hans konstnärsgärning och konst
- förvalta Johan Ahlbäcks ateljé, hålla den i stånd och göra den tillgänglig för besök
- årligen utdela Ahlbäckpriset till en konstnär som i Johan Ahlbäcks anda skildrar arbete, arbetare, arbetsliv och arbetsmiljöer
- arrangera eller medverka till utställningar med Johan Ahlbäcks konst, konst med industrimotiv, arbetslivsskildringar och motiv från Bergslagen
- samverka med kommuner, myndigheter, museer, företag, föreningar, organisationer och enskilda.

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-15
Webbredaktör: Anne Seppänen

Kontakt

Johan Ahlbäckstiftelsen
c/o Kultur och Bibliotek
Smedjebackens kommun
777 81 Smedjebacken

Kontaktperson
Anne Seppänen
kulturchef
Tfn:0240-660 283
johan.ahlback@smedjebacken.se

Besöksadress
Werner Aspenströmbiblioteket
Malmgatan 4
777 30 Smedjebacken

Årets vistelse-stipendiat är utsedd!


Johan Ahlbäckstiftelsen har beslutat tilldela 2020 års vistelsestipendium till AMANDA KARLSSON

Amanda Karlsson, f. 1989, är målare och utforskare.

Juryns motivering:

"Med måleriet som ett slags redskap och språk för att återberätta andras historier, är det med figurativt bildskapande och installation som Amanda Karlsson iscensätter sina motiv i nya rumsliga sammanhang och miljöer. Karlsson talar om ett sätt att avbilda människan i sin handling och sitt arbete, ofta med ett lager av dikt och fakta, för att på sitt sätt skapa nya slags landskap av då och nu. Vi vill genom vistelsestipendiet ge Karlsson en möjlighet att gräva djupare i Bruksortens berättelser och traditioner som kan få nya liv genom hennes direkta och spännande måleri."

Stipendiet innefattar en veckas vistelse i Smedjebacken under sommaren med syftet att inspirera till konstnärliga skildringar av arbetslivet. Arbetet redovisas i samband med årets Ahlbäckdagar 9-10 oktober.