Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Ahlbäckdagarna 2-3 oktober 2020

Temat för årets Ahlbäckdagar är "Arbetsmiljön genom tiderna". Nästan dagligen hör vi hur antalet arbetsplatsolyckor ökar. Ahlbäckstiftelsen önskar belysa situationen genom olika kulturella yttringar. Här kommer programmet att presenteras vartefter det är klart med föreläsare m.fl.

Programmet kommer äga rum i Ahlbäcksalen, i Johan Ahlbäcks ateljé samt i Konsthallen MEKEN.

Utlysning av vistelsestipendium för unga konstnärer och konststuderande för att skildra arbetarkultur

Johan Ahlbäckstiftelsen i Smedjebacken erbjuder ett stipendium på 7 500 kr som innefattar en veckas vistelse i Smedjebacken under perioden vecka 26-30 sommaren 2020.

Målgrupp Konststuderande eller yngre konstnärer födda 1985 eller senare och verksamma i Sverige.

Syfte Att inspirera till konstnärliga skildringar av arbetslivet.

Innehåll Du förväntas göra studiebesök på olika arbetsplatser för att dokumentera arbetsplatsen och arbetsmiljön. Du får tillgång till Johan Ahlbäcks ateljé och Konsthallen MEKEN för ditt skapande. Konstnärlig handledning erbjuds av tidigare Ahlbäckspristagare. Utöver stipendiesumman på 7 500 kr ingår resa till och från Smedjebacken, boende på Ovako:s kursgård. I övrigt självhushåll.

Redovisning Under Ahlbäckdagarna 2–3 oktober 2020 som äger rum på Werner Aspenströmbiblioteket och Konsthallen MEKEN förväntas du visa något/några av dina arbeten och genomföra ett kort föredrag om dina intryck från vistelsen i Smedjebacken under rubriken ”Unga konstnärer ger sin syn på arbetarkonst”. För medverkan på Ahlbäckdagarna utgår arvode och reseersättning enligt överenskommelse.

Ansökan Din ansökan ska beskriva vem du är, varför du söker stipendiet och vad du vill göra under vistelsen. Ingen speciell blankett krävs men ansökan får omfatta max två handlingar med tydligt namngivna PDF-dokument, som t.ex. ”Vistelseansökan - ditt namn” och ”Portfolio - ditt namn”. Skicka ansökan senast 15 februari 2020 till: johan.ahlback@smedjebacken.se Besked om tilldelning av stipendiet sker under mars 2020.

Upplysningar För ytterligare upplysningar kontakta Henrik Fredberg, konstnärlig ledare/intendent på Konsthallen MEKEN 0240–668 885 eller kulturchef Anne Seppänen 0240–660 283.


 

 

 

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-16
Webbredaktör: Anne Seppänen

Kontakt

Johan Ahlbäckstiftelsen
c/o Kultur och Bibliotek
Smedjebackens kommun
777 81 Smedjebacken

Tfn:0240-66 02 83
johan.ahlback@smedjebacken.se

2019 års Ahlbäckpristagare
Helene Schmitz, fotograf

2019 års Ahlbäckspris tilldelas fotografen Helene Schmitz, främst för hennes bilder av monumentala landskap världen runt. Landskap omformade av industri och exploatering och landskap orörda av människan.

Betraktaren lockas att kliva in och vandra i bilderna. Lockelsen påminner om det man känner inför Caspar David Friedrichs landskapsmålningar.

Hon skildrar berg och skogar som inte tillhör människan, utan Evigheten. Stilla landskap som kommer finnas kvar efter antropocen, efter människan.

Hennes fotografier, tagna med storformatskamera, förmedlar ett meditativt lugn som närmar sig mystikens transcendens, där gränsen mellan vår omvärld och vårt inre utplånas.

Den upplevelsen beskrivs kanske bäst av bygdens poet Werner Aspenström:

O dessa mörka skogar inom oss
där jättarna slumra.
Det som vi kallar själen är bara en vandrande solfläck under träden, en uthuggning dit det snedställda ljuset når.