Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Ahlbäckdagar 9-10 oktober 2020
"På liv och död - arbetsmiljön genom tiderna"


Nästan dagligen kan vi via nyheterna höra och läsa om ett ökat antal arbetsplatsolyckor. Johan Ahlbäckstiftelsen önskar belysa situationen genom olika kulturella yttringar.

Här kommer programmet att presenteras när det är klart med föreläsare m.fl.

Programmet äger rum på Folkets hus alt. i Ahlbäcksalen, Werner Aspenströmbiblioteket samt i Konsthallen MEKEN. Besök i Johan Ahlbäcks ateljé finns med på programmet.

Utlysning av vistelsestipendium för unga konstnärer och konststuderande för att skildra arbetarkultur

Ansökningstiden för årets stipendium gick ut 15 februari 2020. Då hade 18 konstnärer inkommit med ansökan. En stipendiejury bestående av representanter för Johan Ahlbäckstiftelsens styrelse samt tidigare Ahlbäckpristagare arbetar med att gå igenom materialet för att utse vem som kommer att få årets vistelsestipendium.

Upplysningar För ytterligare upplysningar kontakta Henrik Fredberg, konstnärlig ledare/intendent på Konsthallen MEKEN 0240–668 885.


 

 

 

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-04
Webbredaktör: Anne Seppänen

Kontakt

Johan Ahlbäckstiftelsen
c/o Kultur och Bibliotek
Smedjebackens kommun
777 81 Smedjebacken

Tfn:0240-66 02 83
johan.ahlback@smedjebacken.se

2019 års Ahlbäckpristagare
Helene Schmitz, fotograf

2019 års Ahlbäckspris tilldelas fotografen Helene Schmitz, främst för hennes bilder av monumentala landskap världen runt. Landskap omformade av industri och exploatering och landskap orörda av människan.

Betraktaren lockas att kliva in och vandra i bilderna. Lockelsen påminner om det man känner inför Caspar David Friedrichs landskapsmålningar.

Hon skildrar berg och skogar som inte tillhör människan, utan Evigheten. Stilla landskap som kommer finnas kvar efter antropocen, efter människan.

Hennes fotografier, tagna med storformatskamera, förmedlar ett meditativt lugn som närmar sig mystikens transcendens, där gränsen mellan vår omvärld och vårt inre utplånas.

Den upplevelsen beskrivs kanske bäst av bygdens poet Werner Aspenström:

O dessa mörka skogar inom oss
där jättarna slumra.
Det som vi kallar själen är bara en vandrande solfläck under träden, en uthuggning dit det snedställda ljuset når.