Smedjebackens kommun, till startsida

Föreningsbidrag

Smedjebackens kommun beviljar ekonomiskt stöd till föreningar för att främja det ideella arbetet som utgör ett viktigt komplement till samhällets övriga resurser.
Årligen avsätter kommunfullmäktige medel att fördelas mellan de föreningar som uppfyller grundvillkoren. Beslut om föreningsbidrag fattas av berörd nämnd.

För varje år ska ny ansökan lämnas in. Föreningsbidrag söks före den 30 april för det år ansökan gäller.

Bidragsansökan ska innehålla följande handlingar:

  1. Specificerad ansökan på fastställd blankett.
  2. Verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.
  3. Ekonomisk redogörelse samt resultat och balansräkning för senaste verksamhetsåret.
  4. Senaste årsmötesprotokoll. OBS! För 2020 kan ni lämna in årsmötesprotokollet i efterhand, pga av Covid-19
  5. Revisionsberättelse.
  6. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

Ansökan om föreningsbidragPDF (pdf, 57.5 kB)

Generella riktlinjer för föreningsbidragPDF (pdf, 7.9 kB)

Riktlinjer för föreningsbidrag kommunstyrelsenPDF (pdf, 38.3 kB)

Dopingfria anläggningarPDF (pdf, 51.7 kB)

Ansökan om föreningsbidrag ställs till:
Smedjebackens kommun
777 81 SMEDJEBACKEN

Frågor gällande föreningsbidrag kan ställas till:
Fritidschef                                                                                                            Siw Östlund
Tel: 0240-66 04 00


Sidan senast uppdaterad: 2020-03-23
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Fritidskontoret
Siw Östlund
Fritidschef

Tfn: 0240-66 04 00