Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Stöd och bidrag

Kommunen lämnar bidrag till kulturevenemang, kulturprojekt, kulturföreningar, studieförbund, samlingslokaler och idrottsföreningar.

Ekonomiskt stöd till insatser inom föreningsliv och civilsamhälle med anledning av Coronapandemin


Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Träningar, matcher eller lokala cuper behöver inte ställas in med anledning av epidemin, däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Föreningar och civilsamhälle kan nu ansöka om ekonomiskt stöd för att bidra med insatser, starta upp nya aktiviteter, motivera till rörelse och gemenskap, utveckla, stärka och bibehålla förenings- och kulturlivet som leder till en attraktiv och positiv fritid.

Maxbeloppet för vad en förening och civilsamhälle kan ansöka om för att möjliggöra satsningen som de tänker är 15 000 kr/förening. Satsningen ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd och riktlinjer.

Ansökan skrivs på ett A4 dokument och ska innehålla:

  • Föreningens namn
  • Datum för ansökan
  • Syfte och mål med ansökan
  • Ekonomisk kalkyl
  • Kontonummer
  • Underskrift av ordförande, kassör eller sekreterare

Ansökan skickas till:

Siw Östlund
Fritidschef
siw.ostlund@smedjebacken.se
0240-660400

Smedjebackens Kommun
Fritidsavdelningen/Siw Östlund
77781 Smedjebacken


Sidan senast uppdaterad: 2020-05-08
Webbredaktör: Anne Seppänen

Kontakt

Kultur och Bibliotek
Tfn:0240-66 02 83
kultur@smedjebacken.se

Fritidskontoret
Tfn:0240-66 04 00