Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Registrering av lotteri

Tillhör du en ideell förening och vill anordna ett lotteri?

Om lottpriset är mer än 11,83 kronor styck eller om ni säljer lotter till allmänheten behöver ni registrera och erhålla ett tillstånd för ert lotteri.

Med lotteri menas att det är slumpen som avgör vem som vinner lotteriets priser. Om en tävling avgörs genom prestation t.ex. slogan eller kunskapsfrågor är det inte något lotteri.

Lotteriregistrering

Kommunen handlägger endast registrering och tillstånd för kommunala lotterier, för en mer omfattande verksamhet är det Spelinspektionen som handlägger registrering och tillstånd.

Lotteri får efter registrering anordnas av ideell förening:

 • Som har till syfte att främja allmännyttigt ändamål i Sverige
 • Som bedriver verksamhet som tillgodoser sådant ändamål
 • Inte vägrar någon medlemskap
 • För sin verksamhet behöver lotteriinkomster

Ansökan

Ansökan om registrering sker på en speciell blankett ansökan lotteri som finns att ladda hem eller hämtas på fritidsenheten.

Till varje ansökan ska alltid följande handlingar bifogas:

 1. Vinstplan
 2. Ekonomisk kalkyl för lotteriet
 3. Protokollsutdrag med föreningens beslut att ansöka om registrering av lotteri, lotteriets insatsbelopp och försäljningstid samt uppgift om vem som föreningen utsett till lotteriföreståndare.
 4. Vid förhandsdragning ska föreningen antingen medsända provlott eller ange LN-nr för den lottyp som föreningen vill använda.
 5. Skriftligt avtal om serviceföretag anlitas.

Följande handlingar ska vidare bifogas i den mån aktuella handlingar ej tidigare bifogats ansökan om registrering av lotteri hos tillståndsmyndigheten:

 1. Senaste verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning.
 2. Stadgar som antagits och som gäller för föreningen.
 3. Förteckning över styrelseledamöter i föreningen med namn, adress och telefonnummer (ordförande, sekreterare, kassör).

Skicka in ansökningsblanketten till:
Smedjebackens Kommun
Fritidsenheten
777 81 Smedjebacken

Registrering och lotteristart

I samband med att registrering av lotteri beviljats utser kommunen en lotterikontrollant som skall vara närvarande vid dragningar och se till att lotterna utformas på ett korrekt sätt.

Kontrollanten skall i sin tur ha ett arvode för sitt uppdrag vilket uppgår till 3 % av lotteriets omsättning. Kontrollantarvodet debiteras föreningarna i samband med lotteriredovisningen.

Innan lotteriet startas ska blanketten Lotterimeddelande ska fyllas i av lotteriföreståndare och lämnas till kontrollant.

Lotterikontrollanter är:

 • Bengt Norrlén
 • Solweig Nyrede
 • John Andersson


Redovisning av lotteri

Lotterier som anordnas inom ramen för ett registrerat lotteri ska alltid redovisas.

Inom tre månader efter genomfört lotteri lämnas eller skickas redovisning till fritidsenheten.

Använd blanketten Sammanställning av lotterier

Avgift för lotteritillstånd

Det kostar 300 kronor att erhålla registrering och tillstånd och det skickas till sökande förening mot postförskott.


Sidan senast uppdaterad: 2020-04-01
Webbredaktör: Siw Östlund

Kontakt

Fritidskontoret
Siw Östlund                        Fritidschef
Tfn: 0240-60 04 00

Besöksadress: Kyrkogatan 2