Gilla Rörelse

Projekt Gilla Rörelse samlar pågående och skapar nya aktiviteter inom temat rörelse, motion och glädje. Att erbjuda aktiviteter att delta i kan skapa vägar till att börja motionera och möta andra människor. 

Gilla rörelse

Syfte med Gilla Rörelse:

  • Samla pågående aktiviteter samt skapa nya aktiviteter inom rörelse, motion och glädje för alla åldrar. Aktiviteterna kan skapas av kommunens olika förvaltningar, föreningar och andra aktörer.
  • Motivera medborgarna att delta i olika aktiviteter, öka sin fysiska aktivitet och samtidigt träffa andra människor. Regelbunden fysisk aktivitet främjar god hälsa och välbefinnande samt har en sjukdomsförebyggande effekt oavsett utövarens ålder.

Projektgrupp består av fritidschef, biträdande fritidschef, integrationssamordnare, hälsofrämjare och sjukgymnast. Samverkanspartner i projektet är bl.a RF SISU Dalarna och Region Dalarna.

Föreningsbidag Gilla Rörelse 2023

Utlysning av föreningsbidrag till föreningar.

Kommunens föreningar kan ansöka om max 5000 kr/förening för att skapa aktiviteter som ger rörelse, motion och glädje. Aktiviteterna ska uppfylla dessa kriterier:

  • Samhällsnytta
  • Folkhälsa
  • Nytänkande verksamhet
  • Utomhus om möjligt

Ansökan ska innehålla:

  • Föreningens namn
  • Kort beskrivning av projektet
  • Kort budget för projektet
  • Underskrift ordförande eller kassör

Ansökan om föreningsbidrag mailas till:

Siw Östlund, Fritidschef Mailadress: siw.ostlund@smedjebacken.se

eller via post till:

Smedjebackens Kommun, Fritidsavdelningen, Siw Östlund, 77781 Smedjebacken

Kontakt

Siw Östlund

Fritidschef

0240-66 04 00

Sidan senast uppdaterad: