Ahlbäckstiftelsen

Ahlbäckstiftelsen ska bland annat värna om Johan Ahlbäcks minne, hans konstnärsgärning och konst.

Stiftelsens ändamål

Stiftelsen har till ändamål att:

  • värna om Johan Ahlbäcks minne, hans konstnärsgärning och konst
  • förvalta Johan Ahlbäcks ateljé, hålla den i stånd och göra den tillgänglig för besök
  • utdela ett årligt pris kallat Ahlbäckpriset till konstnär som arbetar i Johan Ahlbäcks anda
  • arrangera eller medverka till utställningar med Johan Ahlbäcks konst, konst med industrimotiv, arbetslivsskildringar och motiv från Bergslagen
  • samverka med kommuner, myndigheter, museer, företag, föreningar, organisationer och enskilda.
Stiftare och representant
Stiftare

representant

Bärkehus AB

Ann-Louise Ericsson

Dalarnas museum

Ann Olander

Morgårdshammar AB

Hans Söderberg

Norrbärke Sparbank

Kerstin Ernebrink

Ovako Bar AB

 Mats Jansson

Smedjebackens kommun

John AnderssonStyrelse

Styrelsen består av ovanstående representanter för stiftarna. Till styrelsen är knuten en referensgrupp av sakkunniga.


StyrelseOrdförande


Carin Runeson

Sekreterare


Anne Seppänen

Kassör


Helena Karlsson

AdjungeradeIndustrifacket Metall


Helena Andersson

ABF Dala Finnmark


Kristina SturesDotter

Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden


Monica Forsgren

Konsthallen Meken


Aleksandra Jarosz Laszlo

Kultur och Bibliotek


Anne Seppänen


Referensgrupp

Arne Andersson, Bertil Andersson, Ewa Bergdahl, Fred Andersson, Kjersti Bosdotter,
Maths Isacson och Monica Borg.

Kontakt

Johan Ahlbäckstiftelsen, c/o Kultur och Bibliotek, Smedjebackens kommun, 777 81 Smedjebacken

0240-66 02 83

Sidan senast uppdaterad: