Utlysning av intresseanmälan 2022

Johan Ahlbäckstiftelsen med säte i Smedjebackens kommun inbjuder härmed yrkes-verksamma konstnärer att anmäla intresse för ett konstnärligt gestaltningsuppdrag i form av en muralmålning på gaveln till det flerfamiljshus där arbetarkonstnären Johan Ahlbäck (1895-1973) hade sin ateljé från 1951 och fram till sin död.

Beskrivning:

Johan Ahlbäckstiftelsen med säte i Smedjebackens kommun inbjuder härmed yrkes-verksamma konstnärer att anmäla intresse för ett konstnärligt gestaltningsuppdrag i form av en muralmålning på gaveln till det flerfamiljshus där arbetarkonstnären Johan Ahlbäck (1895-1973) hade sin ateljé från 1951 och fram till sin död. Ateljén finns kvar och sköts av Ahlbäckstiftelsen i samarbete med kultur– och biblioteksavdelningen i Smedjebackens kommun.


Styrelsens ambition med muralmålningen är:

...att väggen ska välkomna till brukssamhället Smedjebacken och dessutom lyfta fram arbetarmålaren Johan Ahlbäcks konstnärskap.
Med intresseanmälan bifogas bilder på 2–3 tidigare genomförda gestaltningsuppdrag eller jämförbara projekt samt CV. Anmälan ska vara inlämnad senast 2022-09-30 och skickas antingen i pappersfor-mat eller digitalt till nedan angivna adresser.


Ahlbäckstiftelsens styrelse kommer att erbjuda en konstnär ett skissuppdrag, vilket ersätts med 15 000 SEK exkl. moms. Utöver själva skissen önskar styrelsen en budget för vad ett utförande skulle komma att kosta. Skissen blir ett viktigt redskap i arbetet med att hitta finansiering för utförandet.


Mera information om konstnären Johan Ahlbäck och Ahlbäckstiftelsen

Tidplan:

  • 2022-06-10 Utlysning av intresseanmälan
  • 2022-09-30 Sista dag för intresseanmälan
  • 2022-10-26 Utses konstnär för skissuppdrag
  • 2022-12-04 Inlämning av skissförslag

Sidan senast uppdaterad: