Smedjebackens kommun, till startsida

Rubrik

Du är här:

Tillgänglighet för Smedjebacken.se

Smedjebackens kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Smedjebackens kommun uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vår webbplats publicerades 2010 vilket gör den gammal. Vi är medvetna om att vår webbplats delvis är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och att det finns brister.

På grund av webbplatsens ålder och våra begränsade resurser har vi inte kunnat ta fram någon detaljerad bild över vad som brister och var vi har bristerna. I det stora hela vet vi om bristerna men inte allt. Arbete pågår dock med en ny webbplats som planeras att publiceras innan årsskiftet 2020/2021.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.smedjebacken.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss.

Svarstiden är normalt 2 dagar

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Skicka e-post till: kommun@smedjebacken.se

Eller ring: 0240-66 00 00

Det gäller bland annat.

 • Webbplatsen är inte responsiv, det vill säga anpassar sig efter den enhet som användaren surfar på, exempelvis mobil, surfplatta. Det innebär att funktioner som kan användare kan behöva använda inte går att använda. EN ny webbplats kommer att lanseras 2020/2021 och kommer att vara responsiv.
 • Pdf-filer är inte fullt ut tillgänglighetsanpassade, med hjälptexter och bilder.
 • Filmer - de flesta filmerna är textade men saknar alternativ som till exempel text och syntolkning
 • Livesändningar från fullmäktige samt Morgonsoffan saknar textning och syntolkning
 • Formulär med textinnehåll med beskrivande text
 • Integrationer med andra system
 • Alt-texter till bilder kan saknas
 • Broschyrer från kommunen, annan myndighet med mera kan vara icke tillgänglighets anpassade
 • E-tjänster från annan leverantör
 • Blanketter som inte är anpassade och inte är ifyllningsbara. Arbete pågår att byta ut dessa.
 • Förkortningar som används i texter som inte har bytts ut.
 • Telefonnummer i kontaktrutorna är inte länkade
 • Tabeller kan sakna beskrivning, vilket gör tabellerna svårtolkade
 • Fullständiga länkbeskrivningstexter kan saknas och byts ut allteftersom de upptäcks.
 • Vissa rubriker har fel rubriknivå

Åtgärder

Vår ambition är att ha åtgärdat det flesta kända tillgänglighetsproblem innan 31 mars i och med att vi lanserar ny webbplats. Vissa problem kan ändå kvarstå längre än så.

Brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Du kan fylla i formuläret nedan eller skicka in dessa via mail eller via brev.

Smedjebackens kommun
Medborgarservice
777 81 Smedjebacken

E-post: kommun@smedjebacken.se

Jag har hittat information som inte uppfyller tillgänglighet på Smedjebacken.se.


Beskriv med text var materialet finns med sidrubrik och lägg med en länk

Beskriv vad det är som inte är tillgängligt till exempel bild, pdf, annat dokument, länk

Vad heter du som vill kontakta oss

Skriv in din e-postadress så kan vi kontakta dig för mer information.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltninglänk till annan webbplats och påtala detta.

Oskäligt betungande anpassning

Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Innehåll som inte är tillgängligt kan finnas insprängt på webbplatsen, t.ex.

 • blanketter och dokument som är publicerade före 23 september 2018.
 • pdf där texten är tillgänglig, men där textalternativ saknas till bilder oc är publicerade före 23 september
 • Äldre dokument som är inskannade och visas som en bild och inte texter
 • filmer som är gjorda före 23 september 2020, exemplevis livessändningar
 • Kartor
 • Evenemang som hämtas från tredje part
 • E-tjänster som inte är publika och kräver inloggning

Hur vi testat webbplatsen

 • Vi har gjort en självskattning (intern testning) av smedjebacken.se.
 • Vid publicering av sidor och bilder används SiteVisions integrerade tillgänglighetstest.
 • Talande webb har testats för att se om den läser i rätt ordning och korrekt, hjälpfunktioner som linjal på skärmen för att markera områden för att läsas.
 • Ändring av rubrik- och teckenstorlek samt typsnitt, funktioner som finns inlagt på webbplatsen.
 • SiteVisions kod-kontroll som kontrollerar att koden uppfyller WCAG nivå AA vid varje publicerings tillfälle.
 • Kontroll med hjälp av https://webaim.org/resources/contrastcheckerlänk till annan webbplats

Granskning av webbplatsen pågår och senaste bedömningen gjordes den 14 september 2020.

Webbplatsen publicerades februari 2010.

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-22
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Kontakt

Medborgarservice
Tfn: 0240-66 00 00
E-post: kommun@smedjebacken.se