Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Teknisk beskrivning av kraftstation Smedjebacken

Hösten 2015 förnyade vi kraftstationen genom att byta styrsystem samt turbiner för att återigen vara berättigade till elcertifikat. Så från den 24 nov 2015 och 15 år framåt är kraftstationen återigen berättigad för elcertifikat.

2015 års produktion var god 5410 MWh, normalår (4500 MWh).

Kraftstationen har kapacitet för fem turbingeneratorer, idag har vi tre installerade och de framtida har ersatts med utskov.


2 st.

Flygt turbingenerator typ semikaplan¹

à

9,5 m³/s

1 st.

Flygt turbingenerator typ fast kaplan

 

9,0 m³/s

 

 

 

 

Flodutskov med automatlucka

 

60 m³/s

3 st.

sumpluckor à 22 m³/s

=

66 m³/s

1 st.

halvautomatiskt utskov (byggår 2000)

à

45 m³/s

1 st.

halvautomatiskt utskov (byggår 2001)

à

45 m³/s

 

 

 

 

I dagsläget kan det släppas 216 m³/s genom luckorna.

(1) En turbin uppbyggd med ledskovlar som leder ner vattnet till löpskovlarna och där dessa båda följs åt
(är rörliga) kallas kaplanturbin. Om endera endast löpskovlar (som i detta fallet) eller ledskovlar är reglerbar erhålles en "semikaplanturbin".

Installerad effekt 3 st à 460 kW = 1 380 kW
Nyttjad effekt (beroende på fallhöjden), 3 st à 364 kW = 1 092 kW. (Vid 28 m³/s)

Medelårsproduktion energi ca 4 500 000 kWh = 4,5 Gwh.

 1. En liten jämförelse, Smedjebackens elnät behöver 13-15 MW som mest under en kall vinterdag och har en årsförbrukning på 55-62GWh (2015).
  Ovako (f.d. Fundia) abonnerar på 65 MW och har en årsförbrukning på ca 330 GWh (1994)

Fallhöjd ca 4,9 meter vid medelvattenföring (15,9 m³/s)
Kraftverkets nederbördsområde: 1 525 km², sjöandel 8%

 1. Högvattenföring: 100 årsflod 165 m³/s, 50 årsflod 143 m³/s
  Medelhögvattenföring: 64 m³/s
  Medelvattenföring: 15,9 m³/s
  Medellågvattenföring: 2,7 m³/s
  Lågvattenföring: 50 års 1,0 m³/s
  Detta är statistiskt beräknade värden.


Alla höjder nedan anges i Smedjebackens höjdsystem

lägg till

 

25 cm

om du har

RH70

 

 

dra ifrån

 

20 cm

om du har

RH00

 

 

lägg till


43,3 cm

om du har

RH2000 

Uppströms dämningsgräns +105,70 m.
Uppströms sänkningsgräns +105,50 m.
Övre vattenyta får regleras 20 cm.

Höjdskillnaden mellan Leran och Barken är ca 10 m. Kraftstationen i
Morgårdshammar tar hand om 5,1 meter och Smedjebacken 4,9 meter.

Kostnad för kraftstationsbygget (1994)

 

 

 

 

Kraftverket, varav 3 aggregat 6,6 milj.kr

 

28,2 milj.kr

Vägbro

 

5,5 milj.kr

Gång/cykel bro

 

1,8 milj.kr

 

totalt:

 

35,5 milj.kr

Etapp 1 i kommersiell drift 941108.

Sidan senast uppdaterad: 2016-02-09
Webbredaktör: Lars Boström