Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Elnät

ELNÄT (Eldistribution, Transportnät, Överföring...)
Smedjebacken Energi Näts abonnerade effekt hos VB-elnät är 13,2 MW, ytterligare 1,7 MW (ej garanterat) kommer från vattenkraftstationerna. 24 feb 2011 var effekten uppe på 16,704 MW.

Vår energiöverföring är ca 61 GWh/år, varav ca 10 GWh kommer från vattenkraften och ca 3,4 GWh är vindkraft.

Råkraften köps in i huvudsak från VB-Elnät;s regionnät resten från vattenkraftstationerna i Morgårdshammar (ägare E.ON), i Smedjebacken (ägare Smedjebacken Energi och Vatten AB) och i Finnbo (ägare privat pers).

Under jan 2007 även från vindkraftverket "Hanna" (ägare Dalavind) och från juni 2010 även "Boel"(ägare Bärkehus) båda verken placerade på Uvberget.

Elnätsinformation
 2011201220132014
Ledningsnätets totala längd (km)248,9249,8250,8252,5
     
Nedgrävd 10-kV kabel (km)59,860,260,260,5
Isolerad 10-kV luftledning (km) Excel 3x100,40,40,40,4
Oisolerad 10-kV luftledning (km)3,13,13,13,1
Nedgrävd 0,4-kV kabel (km)176,3178,3181,1183,6
Isolerad 0,4-kV luftledning (km)9,27,864,4
Oisolerad 0,4-kV luftledning (km)0000
Investeringar i elnät (kr)1527000777000680000750000
Antal kunder i elnät3513353535323540
Antal nätstationer     
inkl. kopplingsstationer (mark)74747474
     
Oaviserade avbrott i min/kund     
(exkl. avbrott i överliggande elnät)123415
Tillgänglighet till elnätet (%)     
(beräknat på ovan oaviserade avbrott)99,9999,9999,9999,99
Oaviserade avbrott överliggande elnät min/kund175105140
     
Tack vare att vi redan i slutet på 80-talet påbörjade arbetet med att markförlägga våra ledningar i stället för att hänga dem i stolpar så har vi idag ett hyfsat stabilt nät vad gäller påverkan av vädrets makter, det är som vi säger i Smébacken "de blåser inte så mycké på 70 cm djup".

Vi har dessutom beredskap året runt, dygnet runt, så att de fel som tyvärr då och då uppkommer ska kunna avhjälpas så fort som möjligt.

Sidan senast uppdaterad: 2015-06-02
Webbredaktör: Lars Boström

Kontakt

Klicka för kontaktinformation