Smedjebackens kommun, till startsida

Nyheter

Behöver du förbereda dig inför årets vårflod?

När snön smälter på våren ökar vattenmängden i såväl mark som sjöar och vattendrag, detta kallas vårflod. En stor vårflod orsakas ofta av tre faktorer: stort snölager, snabb avsmältning och regn. I år är det ovanligt mycket snö i Dalarna och risken för en kraftig vårflod är därför större än på många år.

Dalälvens älvgrupp, samt Kolbäcksån/Hedströmmens älvgrupp bestående av dammägare, kommuner och Länsstyrelser, har haft möten för att diskutera årets vårflodsprognos och eventuella beredskapsåtgärder.

I vilken mån vårfloden kommer att orsaka översvämningar beror på hur snösmältningen sker. En tidig start på snösmältningen med kortare köldperioder mellan värmen minskar riskerna. En kall vår som följs av värme och regn ger en snabb snösmältning med ökad risk för översvämningar.
Även vid normalt väder under våren kan vi på grund av de stora snömängderna uppleva en situation med höga flöden som kan orsaka mindre översvämningsproblem.

Positivt i år är att det på många håll inte finns någon tjäle i marken. Det gör att mycket av smältvattnet kan tas upp direkt i marken.
Vid en översvämning blir viktiga samhällsresurser extra belastade. Som fastighetsägare är det därför viktigt att du följer vårflodsutvecklingen och har beredskap för att skydda din egendom.

Så här förbereder du dig inför vårfloden:

  • Följ väderleksrapporten och håll koll på vattennivån
  • Ta reda på risken för översvämning där du bor.
  • Diskutera med dina grannar om tidigare erfarenheter av vårflöden, fråga kommunen eller titta på översvämningskartor på länsstyrelsens eller kommunens webbplatser Länsstyrelsen Dalarnas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förberedande åtgärder som du kan vidta om du vet med dig att du bor i områden som riskerar att översvämmas

  • Flytta undan känsliga föremål.
  • Hyr eller köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar. Träna på att använda pumparna i förväg.
  • Planera för barriärer. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar.
  • Kontrollera din försäkring.
  • Om smältvatten inte får plats i VA-ledningarna kan det tränga in byggnader även om du inte bor vid vattendrag.
  • Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem, exempelvis genom att ha avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp.


Sidan senast uppdaterad: 2018-03-20
Webbredaktör: Marie Wennerström