Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Sotning

SOTNING I SMEDJEBACKENS KOMMUN

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ger ut föreskrifter om bland annat vilka objekt som ska omfattas av lagens krav på sotning och brandskyddskontroll och inom vilka intervaller brandskyddskontrollen ska utföras.
Kommunerna bestämmer hur ofta sotning ska ske.

Den 1 januari 2015 började MSB:s nya föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, MSBFS 2014:6länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, att gälla. De ersätter då de tidigare föreskrifterna, SRVFS 2005:9.

Sotning

Kommunen föreskriver hur ofta sotning skall ske (frister). Kommunen får också medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten.
Man kan även överlåta sotningen till annan än av kommunen anlitad sotare. Ett sådant medgivande får endast ges om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-23 om vilka frister för sotning som gäller. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt om riktlinjer för dispenser, samt att beslutanderätten ligger på miljö- och byggnadsnämnden.

Dispensansökan, för att låta annan utföra sotning (rengöring) samt behörighetsbevis för den nya skorstensfejarmästaren skickas till
Miljö- och byggkontoret.

Ansvarig för sotning, brandskyddskontroll samt ventilation i Smedjebackens kommun är:

Borlänge-Smedjebacken Sotning och Ventilation AB
Sabinas väg 1
777 50 Smedjebacken 
Sotarmästare Bernt Sundberg Mobil: 070-789 55 17

Kontor vardagar 08:00-10:00
Nya Ågatan 26
777 50 Smedjebacken
Tel: 0240-715 15 Fax: 0240-715 99

Verkmästare Lars Jansson 070-696 96 03
Sotarmästaren finns på kontoret 2 dagar i veckan.

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-29
Webbredaktör: Cecilia Otterberg

Kontakt

Räddningstjänsten                       

Tfn: 0240-66 03 94                       Fax: 0240-710 06 rtj@smedjebacken.se

Mer information

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSBlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Frister för sotning och brandskyddskontroll

Blankett dispensansökan för att låta annan utföra sotning

Borlänge - Smedjebacken sotning & ventilation ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster