Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Brandrisk och eldningsförbud

Under vissa perioder då det är extremt torrt ute i skog och mark kan eldningsförbud råda.

Du som eldar har alltid ansvaret för att det sker på ett säkert och kontrollerat sätt. Ta hänsyn till rådande väderförhållanden och grannar, var förberedd med släckutrustning, placera elden på ett strategiskt säkert ställe. Är du minsta tveksam ska du avstå från att elda.


Frågor och svar vid eldningsförbud

 

Aktivitet

Tillåtet vid normalförbud*

Tillåtet vid totalförbud*

Grillning/matlagning på gasolkök i egen trädgård?** 


Ja

Nej

Grillning/matlagning på spritkök i egen trädgård?**


Ja

Nej

Grillning/matlagning på engångsgrill i egen trädgård?**


Ja

Nej

Grillning/matlagning på kolgrill i egen trädgård?**


Ja

Nej

Matlagning på stormkök i fjällmiljö ovan trädgräns på stenhäll?


Ja

Nej

Grillning/matlagning på låga på brygga eller båt i sjö?


Ja

Nej

Grillning/matlagning på låga på Fäbodvallen?


Nej

Nej

Grillning på låga på

skogsfastighet/i skogen?


Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga i ett vindskydd, kåta eller liknande?


Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga på fjället?


Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga på kommunens grillplatser?


Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga i ett tält?


Nej

Nej

Grillning/matlagning på låga på en inglasad balkong?


Ja (förutätter fastighetsägarens medgivande)

Ja (förutsätter fastighetsägarens medgivande)

Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på egen tomt?


Nej

Nej

Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på föreningens mark?


Nej

Nej

Elda trädgårds/rivningsavfall/gräs på kommunens mark?


Nej

Nej

Använda elgrill?


Ja

Ja

Tända en cigarett?

Ja, men fimpen ska tas om hand, inte hamna i naturen.

Ja, men fimpen ska tas om hand, inte hamna i naturen.

Använda levande ljus inomhus?


Ja

Ja

Använda levande ljus utomhus?


Nej

Nej

Elda i vedspis/kamin?

Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad.

Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad.


Elda i min badtunna?


Nej

Nej

Får jag elda i min bastu?

Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad.

Ja, om den är sotad och brandskyddskontrollerad.


Använda fyrverkerier?


Nej

Nej


Utföra svetsning hemma?


Nej

Nej


Utföra heta arbeten yrkesmässigt, t ex. svetsning på hårdgjorda ytor?

Ja, men var aktsam omgivning och var gnistor kan hamna.

Ja, men var aktsam omgivning och var gnistor kan hamna.

Använda metallkap eller metallslip?


Ja, men var aktsam omgivning och var gnistor kan hamna.

Ja, men var aktsam omgivning och var gnistor kan hamna.*Kommunen och länsstyrelsen kan vid behov föreskriva om särskilda åtgärderoch förbud för att förebygga brand.** Grillning/matlagning i egen trädgård är ej tillåtet om tomten är så nära skog att eld lätt kan spridas till skog.

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-30
Webbredaktör: Cecilia Otterberg

Kontakt

Räddningstjänsten
Peter Danielsson

Tfn:0240-66 03 95
peter.danielssonj@smedjebacken.se