Smedjebackens kommun, till startsida

Räddningstjänsterna upphäver eldningsförbudet

På grund av minskade brandriskvärden i skog och mark har Dalarnas räddningschefer idag i samråd med Länsstyrelsen beslutat att upphäva eldningsförbud i samtliga kommuner i Dalarna. Samtidigt manar man till aktsamhet och förtydligar den enskildes ansvar.

 

Var alltid aktsam vid eldning oavsett om eldningsförbud råder eller ej. Den enskilde har alltid skyldighet att hålla utrustning för släckning av brand och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och hindra eller begränsa skador till följd av brand. Om eld sprider sig vid eldning kan den ansvarige göra sig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet.

Trevlig Valborg önskar Länsstyrelsen och Räddningstjänsterna i Dalarna!

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-30
Webbredaktör: Cecilia Otterberg

Mer information

Eldning utomhus
Vägledning för Dalarnas länPDF (pdf, 3.8 MB)