Sökresultat

Din sökning skrotbilar gav 4 träffar

 1. PDF Protokoll KF Pdf.

  signatur Utdragsbestyrkande Problemen med ovårdad tomt, skrotbilar och miljöfarlig förvaring har varit ett problem under många år på fastigheten. Allmänheten har insyn till fastigheten. Miljökontoret bedömer

  Senast ändrad: 2020-12-02 11.18 • Storlek: 173.9 kB

 2. PDF Protokoll KF Pdf.

  skrotbilar och miljöfarlig förvaring har varit ett problem under många år på fastigheten xx. Klagomålen började komma in till kontoret redan 2011, eftersom allmänheten har insyn till fastigheten. Miljö

  Senast ändrad: 2021-04-09 13.45 • Storlek: 330.4 kB

 3. PDF Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 2018-2022 - avfallsplan Pdf.

  möbler, skrotbilar och byggavfall samt organiskt avfall som t.ex. trädgårdsavfall omfattas också Även sådant avfall som slängts eller tappats i sjöar och hav och sedan spolats upp på land eller ligger

  Senast ändrad: 2020-01-22 08.43 • Storlek: 2.4 MB

 4. PDF Bilaga 1 till åtgärdsprogram för vatten 2021-2027 Pdf.

  2 Bilaga 1 till Åtgärdsprogram för vatten 2021–2027 1.1 Samlad redovisning av åtgärder enligt artikel 11.3 och 11.4 i vattendirektivet Metod för bedömning av grundläggande och kompletterande åtgärder Av vattenförvaltningsförordning (2004:660) 6 kap.

  Senast ändrad: 2021-01-12 10.39 • Storlek: 553.9 kB

Sidan senast uppdaterad: