Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Den medicinskt ansvarige sjuksköterskan (MAS) ansvarar för att sjukvården på kommunens äldreboenden och beoende för funktionshindrade är av god kvalitet. Det vill säga att det finns sjukvård i den omfattningen som krävs.

MAS ska också utöva tillsyn och utveckla rutiner för hälso- och sjukvården för att säkra en god patientsäkerhet, samt samverka med andra vårdgivare. En annan arbetsuppgift är att dokumentera, följa upp, förebygga och åtgärda avvikelser i verksamheten. Om någon person i samband med vård eller behandling drabbas av eller utsätts för risk att drabbas av skada eller sjukdom, ansvarar MAS för att anmälan görs till socialstyrelsen enligt Lex Maria.

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-30
Webbredaktör: Sara Palmqvist

Kontakt

Äldre- och handikappomsorgen

Angelica Karlström
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Tfn: 0240-66 00 12

Besöksadress
Allégården
Uvbergsgatan 24, Smedjebacken