Smedjebackens kommun, till startsida
Du är här:

Resor, transporter

Färdtjänst, riksfärdtjänst

Från och med 1 januari 2018 är Region Dalarna/Dalatrafik huvudman för tillståndsgivningen av färdtjänst och riksfärdtjänst.

På uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar Region Dalarna för myndighetsutövningen gällande färdtjänst och riksfärdtjänst i länet. Utredning och prövning av tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst organiseras genom kollektivtrafikförvaltningen.

Länk till Dalatrafiklänk till annan webbplats där du får mer information och kan ladda ner ansökningsblanketter.

Sjukresor​

Dalatrafiks avdelning för särskild kollektivtrafik ansvarar på uppdrag av Region Dalarna för administrationen av ansökningar om ersättning vid sjukresa med egen bil samt information till allmänheten om sjukreseregler.

Landstingets information om sjukresorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sidan senast uppdaterad: 2020-01-08
Webbredaktör: Teresa Ramqvist

Kontakt

Färdtjänstresor och sjukresor beställs hos: 
Beställningscentralen Dalarna telefon 0774-44 00 00 dygnet runt.

Har du frågor om färdtjänst och riksfärdtjänst:
Kontakta Kollektivtrafikförvaltningen Färdtjänst, telefon 0243-31 81 60.
Telefontider: Måndag-fredag kl 10:00-12:00
E-post: fardtjanst@dalatrafik.se

Mer information