Smedjebackens kommun, till startsida

Stödlinje i Smedjebacken för äldre i  för coronavirus

Kommunen öppnar upp en stödlinje för äldre som vill ha någon att prata med under coronapandemin.Telefonlinjen är öppen varje vardag mellan 09.00-12.00.

Smedjebackens kommun öppnar en stödlinje för äldre som vill ha någon att prata med under coronapandemin.

Syftet är att minska ensamhet och oro. Stödlinjen är öppen för alla äldre - det behöver inte vara relaterat till demenssjukdom eller sjuka närstående.

Telefonlinjen är öppen varje vardag från klockan 9.00 till 12.00

Lena Eriksson Anhörigsamordnare/Demensvårdsutvecklare 0240-66 03 68
Solveig Bodare Hälsofrämjare 0240-66 03 86

Alla över 70 år rekommenderas av Folkhälsomyndigheten att stanna hemma och att inte träffa andra människor. Du som är 70 år eller äldre kan bli mycket sjuk av den nya sjukdomen covid-19. Risken med att stanna hemma är att du blir mer isolerad än tidigare. När fysisk kontakt med andra minskar kan det leda till att vi känner oss oroliga, nedstämda och ensamma. Vi kan även känna oro och rädsla att bli smittad av viruset eller för att någon av våra anhöriga ska smittas.

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-07
Webbredaktör: Evamari Anestedt

Mer information

Telefonlinjen är öppen vardag från klockan 9.00 till 12.00

Lena Eriksson Anhörigsamordnare/
Demensvårdsutvecklare
Tfn: 0240-66 03 68
Solveig Bodare Hälsofrämjare
Tfn: 0240-66 03 86